электронная версия
ISSN 1829-5351
Республика Казахстан

Образование не имеет точки насыщения


Инклюзивное образование

Статьи, опубликованные в рубрике «Инклюзивное образование» журнала «Открытая школа» 2012-2015гг. (скачать)

 

в текущем номере

Инклюзивное образование:

 

Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования в Республике Казахстан

Методические рекомендации по организации интегрированного (инклюзивного) образования детей с ограниченными возможностями в развитии. (Письмо МО и Н от 16 марта 2009 года № 4-02-4/450.)

Инструктивно-методическое письмо по определению детей после кохлеарной имплантации в общеобразовательные (инклюзивные) и специальные (коррекционные) организации образования (Письмо МОиН№ 4-02-4/1228 от 2 июля 2009 года)

Методические рекомендации по определению детей с аутизмом в организации образования. (Письмо МОиН №4-02-4/1435 от 28 мая 2010г.)

Методические рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями (Утверждены Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 524 от «12»декабря2011 года)

Типовые правила деятельности общеобразовательных организаций (начального, основного среднего и общего среднего)(Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года № 499)

Статьи, опубликованные в рубрике «Инклюзивное образование» журнала «Открытая школа» c 2012г. (скачать)


Люди так не делятся:

Видеоролики и фильмы:

14 приложений, которые нужны людям с ограниченными возможностями


 

 
 

 

№ 2 (173) февраль 2018


Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту тәсілдері

ТОЙЫМБЕКОВА Ж.Б., «Өрлеу» БАҰО» АҚФ Қарағанды облысы бойынша ПҚ БАИ, Қарағанды қ.


Қазіргі таңда барлық әлем жұртшылығының назарын аударып отырған мәселе – балалардың жеке сұраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отбасының қатысуымен білім беру үдерісіне толық қосуды қарастыратын инклюзивті білім беру. Демек, инклюзивті білім беру дегеніміз не? Ол – балалардың жынысына, жас ерекшеліктеріне, географиялық тұратын жеріне, қимыл-қозғалыстық және ақыл-есінің әрі экономикалық жағдайына қарамастан сапалы білім алу, өздерінің әлеуетін дамыту мүмкіндігіне ие болу. Сол себепті де мемлекетіміздің алдында тұрған негізгі мәселелердің бірі – ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларды қоғамдық ортаға бейімдеу, әлеуметтік өмір шеңберінде тең құқылы тіршілік ете алуларына жағдай жасау. Инклюзивті білім беру («білім баршаға») бағдарламасы мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте және мектеп өміріне белсене қатысуға тиісті барлық балаларға мүмкіндік береді. Аталған бағдарлама БҰҰ-ның бас Ассамблеясы мақұлдап, БҰҰ-ның Конвенциясында 2006 жылдың 13 желтоқсанында енгізілген болатын. Инклюзивті білім беру мәселесі шет елдерде 1970 жылдан бастау алса, ал 90 жылға қарай АҚШ мен Еуропа өздерінің білім беру саясатына бұл бағдарламаны толықтай енгізді. Бүгінде біздің елімізде инклюзивті білім беру жүйесінің дамуы, инклюзивті білім беруді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу туралы ресми деректер бойынша алдыңғы бағдарламаның жалғасы ретінде Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016- 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында да «Қазақстан 2016 жылы Білім беру саласындағы кемсітушілікке қарсы күрес және Мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияларды ратификациялады. Конвенциялардың барлық ережелері елдің заңнамасында, оның ішінде «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген. Толық теңдік негізінде әрбір білім алушының қабілеті мен ынтасына қарай барлығына сапалы білім алудың қолжетімділігі қазақстандық білім берудің барлық деңгейлерінде іске асырылады» деп, айырықша көрсетілді [1]. Олай болса, инклюзивті оқыту барысында енгізілген өзгерістер тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері бар білім алушылардың жағдайлары да өзгеретіні белгілі. Мектеп ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылар үшін «өмірлік орнын толтырудың» тәрбие «институты» болуы керек. Білім алушыларды оқуға, жазуға, есепке, еңбектенуге оқыта-үйрете отырып, бірлестік қарым-қатынасын, мәдени тәртіп ережелерін үйренуін, әртүрлі әрекетте икемдерін қалыптастыру маңызды болып табылады. Бастауыш сыныпта инклюзивтік білім беруді ұйымдастыруда мүмкіндігі шектеулі баланы жалпы білім беру үдерісіне кіріктірудің үш кезеңдік моделі ұсынылған:

1. Дайындық кезеңі;

2. Білім беру үдерісіне жартылай кіріктіру;

3. Білім беру үдерісіне толық кіріктіру [2].

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар баланың жоғарыда айтылған бір кезеңнен екінші кезеңге ауысуында нақты шарттар бойынша олардың дайындығы ескеріледі. Соның бірі – қарапайым коммуникативтік дағдысының болуы.

Коммуникативтік әдіс – жеке тұлға мен мұғалімнің тікелей қарым-қатынасы арқылы жүзеге асатын, белгілі бір тілде сөйлеу мәнерін қалыптастыратын, тілдік қатынас пен әдістемелік категорияларға тән басты белгілер мен қағидалардың негізгі жүйесінен тұратын, тіл үйретудің тиімді жолдарын тоғыстыра келіп, тілді қарым-қатынас құралы ретінде іс жүзінде жүзеге асыратын әдістің түрі. Осыған орай коммуникативтік оқыту тілдік әрекеттің барлық түрінде – тыңдалымда, айтылымда, оқылымда, жазылымда қалыптасады.

Лингвистикалық және әдістемелік әдебиеттердің көпшілігінде сөйлесім әрекетін төрт түрге бөліп қарастыру тұрақты орын алған. Олар: сөйлеу, оқу, жазу, түсіну.

Тілдің қызметі, сөйлесу қағидасы — білім алушыларды жаңа сөздерді, сөз тіркестерін, грамматикалық ережелерді дұрыс қолдануға үйрету. Десек те ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылардың сөйлеу тілін дамыту орасан зор жұмысты қажет етеді. Уақытылы дұрыс, таза сөйлеуді меңгерту – баланың толыққанды тұлға ретінде қалыптасуында маңызды мәнге ие. Тілдік қабілеті жақсы дамыған адам қоғамдық қатынасқа жеңіл енеді әрі өз ойларын, туындаған сұрақтарын түсінікті етіп жеткізе алады. Ал түсініксіз сөйлеу қоршаған ортамен өзара қатынасты барынша қиындатады, тіпті адам мінезіне де өз әсерін тигізеді, өзіне деген сенімділігін жоғалтады. Сөйлеу тілінің бұзылуы білім алушылардың таным қабілеттерімен тығыз байланысты. Білім алушылардың зейіні тұрақсыз, ойлау және есте сақтау қабілеті төмен, кез келген жағдайда тез шаршағыш болып келгендіктен, бұл санаттағы балаларды оқу үдерісіне тартып, қызығушылығын арттыру және коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда төмендегідей әдіс-тәсілдер жүзеге асырылады:
- Сұрақ-жауап әдісі;
- Диалогтік оқыту әдісі;
- Қатысымдық әдіс (тіл үйренушілер мәтінді таспаға жазып, қайта тыңдап, негізгі таспамен салыстыра отырып, айтылым дағдысын қалыптастырады);
- Жазылым (тақырыпқа байланысты мәтінмен жұмыс). Бұл тәсілдер коммуникативтік құзыреттіліктің алғашқы баспалдағы болып есептеледі. Себебі аталған жұмыс түрлерін мұғалімдер, арнайы мамандар барлық сабақта мүмкіндігінше қолдана алады.

«Тілдесім – адамдардың қоғамдық-әлеуметтік өмірде бір-бірімен тіл арқылы қарым-қатынасқа түсіп, өзара пікірлесуінің нәтижесінде бірінің ойын бірі ауызша да, жазбаша да түсінуі және оған жауап қайтаруы» [3] деп айтылғандай, ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылармен сөздік жұмысын жүргізу, белсенді оқыту мен оқу әдістерін пайдалану арқылы да тілдік дағдыны дамытуға болады. Коммуникативтік дағдыны дамытатын сұрақ-жауап әдісін қолдану білім алушыларды айналасындағы заттармен таныстырып, атын атай білуге («Мынау кім? – Бұл – бала»; «Мынау не? Бұл – үй»), қасиеті мен сапасын, түр-түсін және пішінін ажырата алуға («Мынау не? – Алма», «Алманың түсі қандай? – Алманың түсі – қызыл», «Алманың көлемі қандай? – Дөңгелек»), өмірдегі және қоршаған ортадағы түрлі құбылыстар жайындағы ұғым-түсініктерін дамытуға («– Ауа-райы қандай? Жаңбырлы/Ашық», «Жаңбыр қайтті? Жаңбыр жауды») әрі тілдік қарымқатынас жасай білуге үйретуге болады («– Досыңмен амандасқың келе ме? – Иә», «– Қалай амандасар едің? – Сәлем!). Осы бағытта орындалған әрекеттер білім алушының коммуникативтік дағдыларының, яғни сөйлеу тілінің дамуына ықпал жасайды. Біртіндеп мұғалім мен оқушының сұрақ-жауап әдісі арқылы да өзара диалогқа түсуі қатысымдық іс-қимылды белсендіруге әкелетіні, қарапайым сөйлемдерді, 3-4 сөзден тұратын жай сөйлемдерді айтуға жетелейтіні сөзсіз.

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылардың сөздік қорларын дамыту ісінде жаңа сөздерді меңгерту, оқу барысында үйренген сөздерін тиянақтап, анықтап әрі байытып отыру қажет. Мұнда білім алушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, тыңдалым және айтылым дағдысын дамыту мақсатында оқулықтағы немесе оқулықтан тыс адамгершілікке үндейтін, сана-сезім мен ақыл-ойды оятатын ертегі, шағын мәтіндерді тиімді пайдалана білген орынды. Алдымен, білім алушылармен сөйлеу әрекетін жүзеге асыру барысында өздеріне таныс ертегі кейіпкерлері туралы не білетіндіктерін анықтап алған дұрыс. Сонан кейін ол кейіпкерлер не үшін және қандай іс-әрекеттері арқылы ұнағаны жөнінде шағын әңгіме жүргізген жөн. Келесіде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланып, ертегінің бейнежазбасын көрсету әрі тыңдату арқылы ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылардың жүрегіне жол табуға болады. Ертегі мен әңгімелердегі («Мақта қыз бен мысық», «Бір уыс мақта», «Шалқан» т.б.) кейіпкерлердің тапқырлық, айлакерлік, шыдамдылық, батылдық әрекеттері мен аңқаулық мінездері білім алушыларды таң-тамаша қалдырып, сүйсіндіріп және талғамын күшейтіп, бай- ланыстырып сөйлеу мәдениетін дамытып, өз ойларын жүйелі жеткізе білуге үйрететіндігі анық [4]. Мысалы, ертегі-әңгіме мәтіндерімен жұмыс жасамас бұрын білім алушылармен жеке қарым-қатынасты дамытуды, тілдік сөйлесімге әкелуді «Ертегілер сыр шертеді», «Мен табиғатты сүйемін!», «Жан-жануарлар – менің досым», «Кейіпкерлер әлемі», «Сиқырлы сандар» т.б. арнайы дайындалған танымдық бұрыштарға серуендету арқылы жүзеге асыруға болады. Сонымен бірге бояуы қанық, жаңа 3d үлгісіндегі суреттерді, яғни қолмен ұстап, көзбен көріп жүрген заттарын қайтадан еске түсірту арқылы жеке сөздер мен сөз тіркестерін өздігінен айта білуге де машықтандыру керек. Балаға сурет бойынша әңгіме құрау немесе жалпы сюжетпен байланысты суреттер қатарын ұсына отырып, оның қабылданатын ақпараттан ең негізгісін анықтай алуына, оқиғаның жүйелілігін дұрыс түсінуіне, ойлау ерекшеліктері мен дәлелді пайымдауына назар аударылады [5]. Аталған әрекеттерден кейін ғана білім алушылардың ертегі-әңгімелердегі ойды білдіру үшін сөздік қоры дамитыны байқалады. Сөздік қоры жетілген білім алушының зейіні, көру және есту, образды ойлау, байқампаздық қабілеті қоса дамитындықтан келешекте сөзді түсіну әрі оны орынды қолдана білу және өздігінен сөйлем құра алу дағдысы артады.

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылармен қарым-қатынас жасаудың тағы бір тиімді тәсілдерінің бірі – ол жеке-дара жұмыс. Себебі әр бала өзіне жақын адамның жылылығын сезіне білуі керек. Жеке-дара қарым-қатынас – біріншіден, білім алушыға әсер ету арқылы оны танып-білу, екіншіден, нәтижелі оқыту үшін баланың жұмыс істеу қабілетін анықтау. Қабілеттің өте төмен болуы балалардың оқуға, өзара әрекеттестікке деген ынтасын төмендететіні белгілі. Сондықтан да жеке қарым-қатынас жасау арқылы білім алушының «ішкі уәжін» ояту және өзіне деген сенімін арттыру барысында оның дамуына әсер етуге болады. Демек, балаға жеке-дара қарым- қатынасты қандай әдістер арқылы жүзеге асыруға болады? Атап айтқанда, жаңа материалды қабылдауы қиын балаларды дер кезінде қолдау әрі көмек көрсету; өздік жұмыс тәсілдерін енгізіп, өз бетінше жұмыс жасауға дағдыландыру; оқыту мен оқу үдерісін жоспарлауда әр баланың қабылдау, түйсіну, айналасына назар аудару қабілетін есепке ала отырып, дербес оқу тапсырмаларын дайындау бағытында жүзеге асыруға болады. Жеке-дара оқыту өте жауапты және көп еңбекті, бақылауды қажет ететін жұмыс. Ол үш кезеңнен тұрады:

1-кезең. Білім алушылардың әр түрлі тобын бөліп алу:
А) берілген уақытта материалды әр түрлі қабылдауы;
Ә) жұмыс істеу қабілеті және жылдамдығы,
Б) ойлау, қабылдау, түйсіну ерекшеліктеріне қарай.

2-кезең. Жеке жұмыстарды қарастыру немесе жинақтау. Олар өзара әр түрлі тапсырмалардан тұрады.

3-кезең. Бұл жұмыстардың нәтижесін бақылап отыру, мониторинг жүргізу. Жоғарыда аталған жұмыстардың нәтижесін қадағалау, бақылау болмаса, жеке-дара жұмыс еш нәтиже бермейтіні анық.

Бүгінде оқу үдерісін ұйымдастыруда ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларды оқытуды саралап оқыту тәсілінің де тиімділігі жоғары десек те болады. Саралап оқыту тәсілі – білім алушылардың әртүрлі топтары үшін оқу үдерісін мамандандыруды, білім алушылардың ерекшеліктерін есепке алу мақсатында әртүрлі топтар үшін әртүрлі оқыту жағдайларын жобалайды. Саралап оқыту тәсілі әртүрлі білім алушылар тобының оқу әрекетін ұйымдастыру үшін арнайы оқыту әдістерін және іс-әрекеттерді саралау тәсілдерін кіріктіреді. Күрделілігімен, оқу-танымдық қызығушылықтарымен, мұғалім тарапынан көмек сипатымен ерекшеленетін сараланған тапсырмаларды қолдану – сараланған оқу іс-әрекеттерін ұйымдастырудың шарты болып табылады Онда сыныпта саралап оқыту тәсілін қандай жолдармен ұйымдастыруға болады? Әрине, ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға тапсырманы түрлендіре отырып қолдану, дереккөздерді іріктеу, сыныптағы оқушыларды әртүрлі жағдайда топқа бөлу арқылы және қарқынына (жылдам, баяу) байланысты саралап оқыту да өз мүмкіншілігін арттырмақ. Барлық оқушы тапсырманы орындаса да, олардың нәтижелері әртүрлі болады. Мұндайда мұғалім тек «дұрыс жауап беруге» ғана мән бермеуі керек, керісінше, білім алушылардың мықты не әлсіз тұстарына қарай кері байланыс бергені жөн. Себебі, ең төмен деген оқушының да өз артықшылығы болады. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға тапсырманы орындауда жан-жақты көмек көрсету, қолдау қажет болатындықтан, бұл жағдайда ойланту үшін немесе бірқатар жауаптар алу үшін сұрақтар қоюға болады. Сөзбен қолдау, ынталандыру да маңызды рөл атқарады. Қолайлы оқу үшін адамдарға кері байланыс пен мадақтау қажет, сонда ғана баға ізгі болады. Расында да мұғалімоқушы, оқушы-оқушы қарым-қатынасын жүзеге асыруда әр мұғалім ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларды алға басуға жетелеу үшін қалыптастырушы бағалауды да орынды қолданғаны дұрыс. Педагогикалық үдеріс жақсарту, түзету, табысты арттыруды қолдайтын әмбебап үдеріс болғандықтан, білім алушының қажеттілігіне қарай саралау да, бағалау да өзгертіліп отырылуы тиіс.

Қорыта келе, білім беру үдерісінде білім алушының жеке дамуын психологиялық-педагогикалық қолдау – баланы табысты оқыту үшін жағдай жасау бойынша сынып жетекшісінің, әлеуметтік педагогтың, психологтың, пән мұғалімдерінің, әдіскерлердің және тағы басқа кәсіби әрекеттер жүйесі. Педагог-жазушы Жүсіпбек Аймауытов «Мұғалім істеген ісі өнімді, берекелі болуын тілесе, әуелі өз қызметін шын көңілмен жақсы көрсін» деген екен. Олай болса, өз мамандығын шексіз сүйе білген маман иесі ғана үздіксіз ізденіс пен табандылықтың арқасында жеке тұлғаның болашағына дұрыс бағыт көрсетері сөзсіз.

Әдебиеттер

1. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 -2019 ж ы л дарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы // [URL]: http:// adilet.zan.kz/kaz/docs/ U1600000205

2. Захарова А.В., Ковалев Е. В., Староверова М.С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ. Методическое пособие. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 167 с.

3. Оразбаева Ф. Тілдесім әрекетінің атқаратын қызметі // [URL]: http:// www.rusnauka.com/

4. Мендаяхова Қ. Байланыстырып сөйлеуге үйрету арқылы қазақ тілін оқытудың ғы лыми-әдістемелік негіздері. Автореферат. – Алматы, 2009. – 11 б.

5. Сакаева А.Н. Деятельность учителя по изучению школьников с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования // Өрлеу - үздіксіз білім жаршысы. Өрлеу – вести непрервыного образования. – 2016. – №2(13). – С.28 – 36.


Инклюзивті білім беру – өмір қажеттілігі

КЕМЕШОВА А.М., «Өрлеу» БАҰО АҚФ ББЖКБАРИ Педагогика және инклюзивті білім беру кафедрасының оқытушысы, Алматы қ.
ЖҰМАБАЕВА Б.Н., КММ «Инклюзивті білім беру» тәжірибелік алаңының координаторы, Қарағанды қ.


Қазіргі жас ұрпақ біздің болашағымыз. Бұл жас ұрпақтың ішінде қарапайым бала да, ерекше оқыту қажеттіліктеріне ие бала да бар. Ендеше бұл балаларды бөлмей, бәріне бір көзқараспен қарап, олардың болашағына жол ашуға көмектесу біздің міндетіміз. Сондықтан, ерекше оқыту қажеттіліктері бар балалардың толық көлемде өмір сүруі үшін бізден көп еңбекті талап етеді. ИНКЛЮЗИВ – сөзі латын тілінен аударғанда «өзімді қосқанда», ағылшын тілінен «араластырамын» деген мағына береді.

Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында барлық саланы қамтитын және үздіксіз өсуді қамтамасыз ететін жаңғырту жолдарын жария етті.Қазіргі таңда білім беру жүйесінде ерекше оқыту қажеттіліктері бар балаларға айрықша орын бөлінген. Бұл балаларға қатысты біздің алдымызда тұрған негізгі міндет – олардың әлеуметтік ортаға бейімделуіне, қоғамдағы толыққанды өмірге дайындалуына жағдай жасау және көмек көрсету. Ерекше оқыту қажеттіліктері бар балаларды жалпыға бірдей білім беру орталықтарына қарай бейімдеу 2002 жылдан басталды.

Сол жылы Қазақстан ТМД елдерінің арасында алғашқы рет «Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медико-педагогикалық тұрғыдан қолдау» туралы заңын қабылдады. Осы заң аясында ерекше оқыту қажеттіліктері бар балаларға ерте бастан білім беру мәселесіне мән берілген. Оларды білім беру, әлеуметтік, медициналық тұрғыдан қамтамасыз ету қарастырылған. Ең бастысы, аталмыш заңда инклюзивті білім берудің негізгі принциптері айқындалды.

2010 жылы бекітілген «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын» атауға болады. Бұл бағдараламаның басты міндеттерінің бірі – еліміздегі инклюзивті оқытуды дамыту болып саналады. Инклюзивті білім беру – әртүрлі мұқтаждықтарға бейімделу тұрғысынан барлығы үшін қолжетімділікті болжайтын жалпы білім беру саласын дамыту үдерісі, бұл сұраныстары ерекше балалардың оқуға қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Ол барлық оқушылардың мектеп өміріне толық араласуына мүмкіндік береді. Мұндай білім ерекше оқыту қажеттіліктері бар балаларды өзге оқушылармен тең дәрежеде жалпы білім беру процесіне қатыстыруға жол ашады.

Инклюзивті білім берудің басты мақсаты– ерекше оқыту қажеттіліктері бар балаларды жалпы білім беретін ортаға кіріктіру ғана емес, ол «барлығы үшін бір мектеп» мақсатын көздейді. Инклюзивті оқыту– ерекше оқыту қажеттіліктері бар баланың жалпы білім беретін ортада әлеуметтенуі мен оның дамуына және оқыту процесінде баланың жетістіктерге жетуіне мүмкіндік туғызу. Мектепте ерекше оқыту қажеттіліктері бар балаларға кедергісіз аймақ құру ғана емес, баланың психофизикалық мүмкіндіктерін ескере отырып құрылатын оқу-тәрбие процесінің ерекшелігін ескеру. Ал бұл процесті жүзеге асыру үшін мектепте инклюзивті білім ортасы құрылып, ерекше қажеттілікке ие баланы қолдайтын психологиялық- педагогикалық сүйемелдеу қызметі ұйымдастырылуы қажет. Сонымен қатар, баланың дамуына жағдай тудыратын балаға көмек қолын созуға дайын, кездескен мәселені дұрыс түсінуге негізделген педагогикалық және балалар ұжымында моральды-психологиялық климат болуы керек.

Инклюзивті білім беру бойынша ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын орындау мақсатында, Қарағанды облысы білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығының «Жалпы білім беретін мектептегі инклюзивті білім беру» облыстық жобасын жүзеге асыру мақсатында «№7 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ-сі тәжірибелік алаң болып бекітілді. 7 мектеп (№1 мектеп-гимназиясы, №4 мектеп-лицей, №19, №25, №27 орта мектебі) осы жобаға енгізілді.Қазіргі уақытта аталған мектепте 9 арнайы сыныпта 60 бала және 2 инклюзивті сыныпта 3 ерекше оқыту қажеттіліктері бар балалар білім алуда, 6 бала үйден оқытылуда. Мұндай балаларға әртүрлі категориялы балалар кіреді. Осы балалардың ішінде басым бөлігі психикалық дамуы тежелген балалар

Психикалық дамуы тежелген балалар – оқыту бағдарламасын меңгеруде қиындықтарға кездесетін үлгермеуші балалар. Олар қалыпты дамушы құрбыларынан шаршағыштығымен, жұмысқа қабілетінің төмендігімен ерекшеленеді. Психикалық дамуы тежелген балалардың қоршаған орта туралы түсініктері фрагментарлық, зейіндері тұрақсыз, тұтас қабылдау мүмкіндігі бұзылған, қимылқозғалыс координацияларының, жалпы психикалық процестердің дамуында бұзылыстар байқалады. Сондықтан психикалық дамуы тежелген балалардың танымдық қызмет саласының дамуындағы ауытқулар оқу процесінде нақтылы қиындықтарды құрады.

Ал бұл қиындықтарды жою мен оның алдын алу үшін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу қызметі құрылып, ППС қызметінің барлық бағыттарына жетекшілік ететін қызмет координаторы, мұғалім - дефектолог, логопед, психолог-педагог, әлеуметтік педагог, емдік дене шынықтыру нұсқаушысы жұмыс атқарады. Яғни, ерекше оқыту қажеттіліктері бар балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу ППС қызметінің мамандарымен жүзеге асырылады. Психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу (ППС) қызметінің әр маманы өз бағыттары бойынша жұмыс істейді. Бұл біріккен ППС қызметінің басты мақсаты – ерекше оқыту қажеттіліктері бар баланы психологиялықпедагогикалық сүйемелдеу, оқушыларға тұлғалық және әлеуметтік бейімделуіне жәрдем беру, педагогикалық үрдістің гуманизациялануын қамтамасыз ету болып табылады.

Осы мақсатты іске асыруда инлюзивті білім беруді іске асыру бойынша жұмыс жоспары, жұмыс ережесі құрылады, нормативтік - құқықтық құжаттар базасы және педагогикалық – психологиялық сүйемелдеу қызмет мамандарының лауазымдық міндеттері жасалады. Арнайы мамандардың әр баланы бақылау нәтижелері консилиум мәжілісі кезінде талқыланады. Әр маманның өзінің әдістемесі, әдісі, динамикалық кешенді жинақтары көрсетіледі. Бала туралы алынған негізгі мәліметтерге сүйене отырып, оның ерекшеліктері мен жекеленген мүмкіндіктерін, түзету-дамыту және оқыту-тәрбиелеу жұмыстарын ұйымдастырудағы атқарылған жұмыстар және ұсыныстар мен қорытындыларды ескере отырып, ППМК алқа мүшелері психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу қызметі мамандарына келесі оқу жылында өз жұмыстарын белсенді атқаруды міндеттейді.

Педагогикалық процестiң сапасын жоғарылатудың тиiмдi жолы ППС қызметі мамандарының өзара байланысы мен бiр-бiрiнiң сабағына қатысу мен баланың қалыптасуы туралы талқысы және зерттеу қорытындыларымен өзара алмасу болып табылады. Мұндай бағыт бiрнеше қызметтерді қоса атқарады, яғни тәжiрибемен алмасу, бақылау, өзiн-өзi бақылау, кеңес беру. Әдістемелік қолдау көрсету мақсатында ашық сабақтар,тренингтер,сабақтан тыс жұмыстар, ата-анамен жұмыс түрлерін ұйымдастыруға болады. Бұл жұмыстар әрине арнайы мамандар педагог-психолог,емдік дене шынықтыру маманы, әлеуметтік педагог, дефектолог, логопед мамандарының қатысуымен өтеді.

Логопункт, дефектолог кабинеттерінде оқушыларға барлық жағдай жасалып, логопед маманы өз жұмысын мына мақсаттармен байланыстырады.

Ең алдымен арнайы логопедиялық әдістерді қолдана отырып, дыбыстарды дұрыс айтуға үйретіп, дыбыстардың артикуляциясын анықтайды;

Дыбыстарды ажырата білу ге, есте сақтау ға, жаттықтыру жұмыстарына ерекше көңіл бөледі. Артикуляциялық дағдыларды және фонематикалық қабылдауын, дыбыстық талдау мен жинақтау қабілетін дамытады.

Ерекше оқыту қажеттіліктері бар балаларды оқытуда жалпы білім беретін мектептегі дефектологтың атқаратын ролі туралы айта кететін болсақ, дефектологтың міндеті:

1. Оқушылардың дүниетанымдық деңгейін байыту, қоршаған орта құбылыстары мен заттар туралы түсініктерін қалыптастыру.

2. Ерекше оқыту қажеттіліктері бар балалармен терең тексеріс жүргізіп, интеллектуалды және даму тәртібінің бұзылуына жол бермеуін қадағалайды;

Емдік дене шынықтыру нұсқаушысы төмендегі бағыт бойынша жұмыс жүргізеді:
- қимыл қозғалыс негіздерін игеру арқылы оқушылардың дене мәдениетін қалыптастырады және физикалық және психикалық қасиеттерінің толық дамуына ықпал етеді;
- дене жаттығуларының түрі мен әдістерін және ЕДШ-нің басқада түрлерін: емдік гимнастика, түзету ырғағы, спорттық қолданбалы жаттығулар орындалады. Әлеуметтік педагог төмендегі бағыт бойынша жұмыс жүргізеді:
- оқушыға жалпы психологиялық ынғайлы жағдаят және қауіпсіздік құқығы толық сақталатын жағдайлар жасайды;
- жеке оқушылардың әлеуметтік және жеке мәселелеріне көмектеседі, оқушылардың әлеуметтік құқығын және бостандығын қорғайды, жалпы ортаға үйренуге жағдай жасайды;

Педагог–психолог төмендегі бағыт бойынша жұмыс жүргізеді:
- білім беру үрдісінің барлық субъектілері арасында өзара түсінушілік пен өзара қарым-қатынастың нығаюына жәрдемдеседі;
- оқушыларға өз қабілеттерін, бейімділіктерін, қызығушылықтарын, денсаулық жағдайларын ескере отырып, өз мүмкіндіктерін анықтауға көмектеседі;
- баланың мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріне сәйкес психологиялық қорытынды негізінде жеке және топтық тәртіпте түзету-дамыту жұмыстарын жүзеге асырады. Психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу қызмет мамандары мен пән мұғалімдері бірігіп оқу бағдарламаларын жасайды. Мектепте тіл түзету маманы М.Е. Шахаеваның «Тіл кемшіліктерін түзеу», дефектолог Ш.А.Адаеваның «Түзету ырғағы», психолог мамандары Э. Тулеуова, М.Е. Қыдырмолдинаның «Мүмкіншілігі шектеулі балаларға психологиялық қолдау көрсету» бағдарламалары жасалып, жұмыс жүргізілуде.

Жоғарыда аталға жұмыстардың нәтижесінде ерекше оқыту қажеттіліктері бар балаларымыз Республикалық «Жұлдызай» фестивалінің облыстық кезеңінде ІІ дәрежелі диплом, қалалық шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ спорттық ойындарынан бірнеше жүлделі орындарға ие болған. 2016-2017 оқу жылында негізгі орта мектептің арнайы сыныбын 9 оқушы аяқтаса, соның ішінде 7 ерекше оқытуды қажет ететін бала қала колледждеріне ақысыз білім алу мүмкіндігіне ие болды.

Психикалық дамуы тежелген баланы психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу қызметінде ата-аналарға психологиялық кеңес беру, оларды бала дамуының мазмұны мен ақпаратттандырып отыру, жалпы ата-аналар мен жұмыстың маңызы ерекше. Ата-анамен жұмыс – бұл бағыттың басты міндетінің бірі. В.А. Сухомлинский ата-анамен ж ұмыстың мазмұнын ашып көрсеткен ғалымдардың бірі. Ол: «Тек ата-аналармен бірге жалпы күш жігерді біріктіру арқасында мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бақытты беруі мүмкін», – дейді. Демек, ата-ана бала тәрбиесінде балаға ықпал етуші бірден-бір фактор. Мынадай жұмыс түрлерін жүргізуге болады:
- Ата-аналар жиналысы, семинар-тренингтер.
- Отбасылық «Алтын қақпа», «Ерекше бала» танымдық сайысы, «Менің бақытты отбасым» спорттық сайыстар.
- Ата-аналарға арналған ұсыныстар, кеңестер.

Сәтбаев қаласының «№7 ЖОББМ» КММ мектептің дамуының 2016-2019 жылдарға арналған іс-әрекет жоспары

Мақсаты:«Инклюзивті білім беру» тәжірибелік алаңының жұмысын кешенді түрде жүйелі жүргізу, әдістемелік және ақпараттық кеңістікпен қамтамасыз ету

Міндеттері:

1. Педагогикалық үдерісті ізгілендіруді қамтамасыз ету;

2. Психологиялық-педагогикалық қызмет жұмысының негізгі бағыттары бойынша педагогтерге ақпараттық қолдауды ұйымдастыру;

3. Ерекше қажеттілігі бар балаларға мектептегі қиыншылықтар мен әлеуметтік-эмоционалдық кедергілерін жоюда психологиялық-педагогикалық көмек көрсету;

4. Ерекше қажеттілігі бар балаларға тұлғалық және әлеуметтік бейімделуіне ықпал ету

5. Қызметтің ақпараттық-әдістемелік және диагностикалық кешенін дамыту.

Инклюзивті сыныптағы өмірді ұйымдастыруда педагогтар әрбір оқушының тұлғасын құрметтеу және оның тұлғалық ерекшеліктерін түсінуге, коммуникативтік дағдылар мен қарым-қатынас мәдениетін, өз қызметін өз бетімен таңдау және жоспарлау қабілеттерін дамытуда, жағымды эмоционалды орта құруда қызмет етеді.

Ерекше оқыту қажеттіліктері бар оқушының отбасымен ынтымақтастықты қарым-қатынас орнатып, олардың сұраныстарына көңіл бөледі, баланы қолдауға бағытталған бірлескен іс-қимылдарды ұйымдастырады.

Мүмкіндігі шектеулі жандарды қоғамға араластыру біздің міндетіміз болып табылады. Бұл жұмыстың барлығы мектептен бастау алады. Мектепте оқушы негізгі пәндерді ғана оқымай, әлеуметтік тұрғыдан өзінің құрбы-құрдастарымен араласып, өзін қоғамның белсенді мүшесі екенін сезінеді. Инклюзивті оқытудың негізгі мақсаты да осы.скачать бесплатно /r>

 

скачать бесплатно

 

Наши друзь я


 
E-mail: o.shkola@rambler.ru      

0050035, г.Алматы, 8 м-н, д.4, кв.82, тел.8(727)249-84-38, 8(727)290-92-10